maven怎么读 知乎(maven怎么读英语)

中国程序员容易发音错误的单词

maven怎么读 知乎(maven怎么读英语)

单词

正确发音(英音

正确发音(美音

错误发音

access

/'?kses/

/??kses/

? /?k'ses/

Adobe

/?'d??bi/

/?'d??bi/

? /??dub/

admin

/'?dm?n/

/??dm?n/

? /?:d'm?n/

adversarial

/??dv??se?ri?l/

/??dv?r?seri?l/

? /?d?v??rs?ri?l/

agile

/'?d?a?l/

/??d?l/

? /?'d?a?l/

amazon

/'?m?z?n/

/??m?zɑ?n/

? /'?meiz?n/ /?'meiz?n/

analogy

/??n?l?d?i/

/??n?l?d?i/

? /?n?'l?d?i/

Angular

/'??gj?l?/

/???ɡj?l?r/

? /'??ɡ?l?/ /'??d??l?/

AJAX

/'eid??ks/

/'eid??ks/

? /?'d??ks/

alias

/?e?li?s/

/?e?li?s/

? /?'lais/

Apache

/?'p?t??/

/??p?t?i/

? /?p?t?/

app

/?p/

/?p/

? /eipi'pi/

archive

/'ɑ?ka?v/

/'ɑ?ka?v/

? /'?t??v/

array

/?'rei/

/??re?/

? /?'rei/

ASCII

/'?ski/

/??ski/

? /ɑ?sk/

aspect

/'?spekt/

/??spekt/

? /?'spekt/

async

/??s??k/

/??s??k/

? /'?s??k/

avatar

/'?v?tɑ?/

/??v?tɑ?r/

? /?'v?tɑ/

Azure

/'???/

/????r/

? /??z???/

bind

/ba?nd/

/ba?nd/

? /b?nd/

cache

/k??/

/k??/

? /k?t?/

canal

/k??n?l/

/k??n?l/

? /?k?nl/

Chrome

/kr??m/

/kro?m/

? /t???m/

clang

/kl??/

/kl??/

? /s?l??/

Coq

IPA French ['k?k?] 读若拼音“goq”

? IPA English ['k??k]

daemon

/'di?m?n/

/?di?m?n/

? /d?m?n/

debt

/det/

/det/

? /de'bit/

deny

/d?'na?/

/d??na?/

? /'d?ni/

deprecate

/?depr?ke?t/

/?depr?ke?t/

deque

/'dek/

/d?k/

? /di'kju/

digest

n. /'dɑ?d??st/ v. /dɑ?'d??st/

/da??d?est,d??d?est/

? /'d?g?st/

Dijkstra

Dutch:/?d?ikstra/ English:/?da?kstr?/

Django

/?d???ɡo?/

/?d???ɡo?/

? /di?d???ɡo?/

doc

/d?k/

/d?k/

? /da?k/

dotnet

/d?tnet/

/dɑ?tnet/

? /da?tnet/

edition

/??d??(?)n/

/??d??n/

? /e?d??n/

ephemeral

/[??fem?r?l/

/[??fem?r?l] /

? /da?tnet/

epoch

/?i?p?k/

/?ep?k/

? /'?p?t?/

execute

/?eks?kju?t/

/?eks?kju?t/

executor

/?ɡ?zekj?t?(r)/

/?ɡ?zekj?t?r/

event

/?'vent/

/??vent/

? /'?v?nt/

exit

/?eks?t/

/?eks?t; ?eɡz?t/

? /ig'zit/

facade

/f?'sɑ?d/

/f??sɑ?d/

? /'feikeid/

fedora

/f?'d??r?/

/f??d??r?/

? /'fed?r?/

format

/'f??m?t/

/?f??rm?t/

? /f?'m?t/

gauge

/ɡe?d?/

/ɡe?d?/

? /ɡɑud?/

Git

/ɡ?t/

/ɡ?t/

? /d??t/

GNU

/gnu:/

/nu?,nju?/

Grafana

/gr??fɑ?n?ɑ?/

/gr??fɑ?n?ɑ?/

GraphQL

/gr?f kju ?l/

/gr?f kju ?l/

? /d??gr?f kju ?l/

GUI

/?ɡu:i/

/?ɡu:i/

Haskell

/?h?sk?l/

/?h?sk?l/

? /h??sk?l/

height

/ha?t/

/ha?t/

? /he?t/

hidden

/'h?dn/

/?h?dn/

? /'ha?dn/

image

/'?m?d?/

/??m?d?/

? /?'me?d?/

implement

/'?mpl?m(?)nt/

/??mpl?m?nt/ /??mpl??ment/

? /?m'plem(?)nt/

integer

/'?nt?d??/

/??nt?d??r/

? /??nta?g?/

issue

/'??u?/

/???u?/

? /?a??u?/

Java

/'d?ɑ?v?/

/?d?ɑ?v?/

jpg

/'d?e?peɡ/

/'d?e?peɡ/

? /?d?e??pi:?d?i?/

key

/ki?/

/ki?/

? /kei/

Kubernetes*

/kubз'net?s/

/ku?b??'netiz/

lambda

/?l?md?/

/?l?md?/

? /?l??mdɑ/

Ldap

/el'd?p/

/el'd?p/

? /el'da?p/

linear

/'l?n??/

/?l?ni?r/

? /'la??/

LINQ

/l??k/

/l??k/

? /l??kju:/

Linux

/'l?n?ks/

/?la?n?ks/ /?l?n?ks/

? /?l?n?ks/ /?l?nju?ks/

locale

/l??'kɑ?l/

/lo??k?l/

? /?lo?k(?)l/

Lucene

/lu'si?n/

/lu'si?n/

? /'lu:s?n/

macro

/?m?kr??/

/?m?kro?/

? /?makro?/

main

/me?n/

/me?n/

? /m?n/

margin

/'mɑ?d??n/

/?mɑ?rd??n/

? /'m?g?n/

matrix

/?me?tr?ks/

/?me?tr?ks/

? /?mɑ:tr?ks/

maven

/'me?vn/

/?me?vn/

? /'ma?vn/

max

/m?ks/

/m?ks/

? /mɑ:ks/

Microsoft

/'maikr?us?ft/

/?ma?kr?s??ft/

? /'mikr?us?ft/

miscellaneous

/?m?s??le?ni?s/

/?m?s??le?ni?s/

module

/'m?dju?l/

/?mɑ?d?u?l/

? /'m??dl/

native

/?ne?t?v/

/?ne?t?v/

? /?n?t?v/

nginx

Engine X

Engine X

null

/n?l/

/n?l/

? /na?/

obsolete

/??bs?li?t/

/?ɑ?bs??li?t/

OS X

OS ten

OS ten

? /?s eks/

phantom

/'f?nt?m/

/?f?nt?m/

? /'p?nt?m/

parameter

/p?'r?m?t?/

/p??r?m?t?r/

? /'p?r?m?t?/

privilege

/'pr?v?l?d?/

/?pr?v?l?d?/

? /'pr?v?l?d?/

probe

/pr??b/

/pro?b/

? /pro?bi/

Prometheus

/pr?-?mē-thē-?s/

/pro'miθ??s/

putty

/?p?ti/

/?p?ti/

? /?pu?ti/

Qt

/kju?t/

/kju?t/

query

/'kw??ri/

/?kw?ri/

? /'kwa?ri/

Realm

/relm/

/relm/

? /ri?lm/

reconcile

/?rek?nsa?l/

/?rek?nsa?l/

Redux

/ri'd?ks/

/ri'd?ks/

? /'ridju:ks/

resume

/r?'zju:m/

/r??zu?m/

? /r?'sju:m/

resolved

/r?'z?lvd/

/r??zɑ?lvd/

? /r?'s??vd/

resort

/r??z?:t/

/r??z??rt/

? /r??s?:t/

retina

/'ret?n?/

/?ret?n?/

? /ri'tina/

route

/ru?t/

/ru?t,ra?t/

? /r??t/

San Jose

/s?nh?u'zei/

/s?nh?u'zei/

? /s?n'ju:s/

safari

/s?'fɑ?r?/

/s??fɑ?ri/

? /s?f?r?/

scheme

/ski?m/

/ski?m/

? /s'k?m?/

scala

/?skɑ?lɑ/

/?skɑ?lɑ/

? /?sk??lɑ/

segue

/'s?ɡwe/

/?seɡwe?/

? /se'd?/

SQL

/?si?kw?l/ /?es?kju??el/

/?si?kw?l/ /?es?kju??el/

sudo

/'su?du?/

/'su?du?/

suite

/swi?t/

/swi?t/

? /sju?t/

telemetry

/t??lem?tri/

/t??lem?tri/

? /?tel?m?tri/

thymeleaf

/?ta?m?l??f/

/?ta?m?l??f/

? /θi?m?l??f/

tuple

/tj?p?l/

/tu?p?l/

typical

/'t?p?kl/

/?t?p?kl/

? /'ta?p?k?l/

Ubuntu

/?'b?nt?/

/?'b?nt?/

? /ju?'b?nt?/

Vagrant

/?ve?ɡr?nt/

/?ve?ɡr?nt/

/?vag?ent/

variable

/'ve?ri?bl/

/?veri?bl,?v?ri?bl/

? /v?'rai?bl/

verbose

/v???b??s/

/v??r?bo?s/

? /'v??rbo?s/

vue

/v'ju:/

/v'ju:/

? /v'ju:i/

width

/w?dθ/

/w?dθ,w?tθ/

? /wa?dθ/

YouTube

/'ju?'tju?b/

/'ju?'tju?b/

? /'ju?'t?b?/

情趣用品,延时产品,各种都有,添加 微信:yztt15 备注:情趣

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 245450443@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.i1026.com/10678.html